ฉีด SS

การลดน้ำหนักที่แสนลำบาก!
เลือกสลายและกำจัดไขมันด้วยแนวท
างวิทยาศาสตร์
มาหุ่นสวยเช้งอย่างสะดวกสบายกันเถอะ!

Slim&safe
การดูแลหุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโซล!
การฉีดสลายไขมันเพื่อหุ่นสวยที่เห็นผลสูงและมีผลข้างเคียงน้อย
FAT SPLITTING
เลิกกังวลถึงการผ่าตัดหรืออาการโยโย่
ด้วยการฉีดสลายไขมันสุดเจ๋งจาก PPEUM

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม