โมลด์ฟิล

ฟิลเลอร์หนาแน่นขั้นสูง
ไม่จำเป็นต้องปั้นแต่งหลังฉีด

PPEUM BLACK LABEL
ฟิลเลอร์พิเศษที่ไม่จำเป็นต้องปั้นแต่ง
MOLDFILL CANNULA
เข็มแคนนูลาสำหรับฉีดโมลด์ฟิล, ให้ผลอย่างปลอดภัย

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม