Vเลเซอร์

ช่วยแก้ปัญหาอย่าง สีผิวไม่เท่ากัน, รอยแดง,
ความเต่งตึงด้วยเลเซอร์3ระบบได้ในคราวเดียว

SELECT a TREATMENT MODE
รับการรักษาด้วยระบบที่เหมาะกับความกังวล
A DEFINITE EFFECT
ฟื้นฟูผิวที่เสียหายด้วยเลเซอร์ที่เหมาะกับบริเวณผิวนั้นๆ

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม