AVVIO แฟรกเซล

ด้วยเทคโนโลยีรังสีไมโครบีม
ยิงอย่างนุ่มนวล ผลลัพธ์เรียบเนีย

ACNE
แค่เพียงการทำ1ครั้งก็เห็นผลลดรอยสิว, รูขุมขนกว้าง,
และสภาพผิวหน้า!
MICRO
นวัตกรรมแฟรกเซลที่ถูกพัฒนาไปอีกขั้นด้วยระบบไมโครพีลลิ่ง
ซึ่งรบกวนผิวบริเวณอื่นน้อย

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม