ร้อยไหม

คุณที่สวยด้วยไหม!
วอลลุ่มและความเต่งตึง UP

PDO LIFTING
ยกกระชับด้วยไหมละลายที่
ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย & ผลลัพธ์ชัดขึ้น
NON SURGERY V-LINE
ลิฟติ้งวีไลน์อันแข็งแกร่งที่ลิฟผิวขึ้น
เหมือนผ่าตัดทั้งที่ไม่ได้ผ่า

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม