ฉีดสลายฟิลเลอร์

ช่วยฟื้นฟูแก้ไขผลข้างเคียงและรูปร่าง
ที่ไม่พึงปรารถนาอันเกิดจากฟิลเลอร์

Total Clean
ขจัดสิ่งแปลกปลอมที่มาจากฟิลเลอร์
ในหลาย ๆ ส่วนบนใบหน้าอย่างปลอดภัย
Minimize skin damage
ออกแบบการรักษาให้เหมาะสมกับประเภท,
บริเวณ,และความลึกของฟิลเลอร์นั้น ๆ

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม