Rejuran Healer

วิธีคืนชึวิตผิวทุกตารางนิ้ว เติมความชุ่มชื้น เพิ่มความเต่งตึง

Skin Booster
ให้ผลลัพธ์เรื่องการกอบกู้สภาพเซลล์ผิวและโครงสร้างผิวชั้นหนังแแท้ พร้อมทั้งเสริมความกระชับ เต่งตึงในเวลาเดียว!
Back To The Basic
ฟื้นเซลล์ผิวที่เสื่อมโทรมจากสภาพแวดล้อม คืนความแข็งแรงสู่เซลล์ ได้ผิวที่อายุเด็กลง อ่อนกว่าวัย

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม