Tiêm ‘điêu khắc’
bắp chân

Trên đời này không có bắp chân
nào là hoàn hảo cả?

BODY
Giải quyết đồng thời cơ bắp và lớp mỡ ở bắp chân
SIMPLE
Hoàn thành đường cong một cách nhanh chóng bằng
cách tiêm lên bắp chân trong 1 lần

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT