TIÊM TAN MỠ PS

Nâng cấp thành phần phá hủy chất
béo mạnh mẽ loại bỏ chất béo không
cần thiết, cải thiện đường nét khuôn
mặt thon gọn hơn!

PS Injection
Giảm kích cỡ viền hàm bằng tiêm hủy mỡ không
chứa steroid đồng thời giúp da đàn hồi cùng một lúc!
ONLY PPEUM CONTOURING PROGRAM
Phòng khám Ppeum Được phát triển bởi các bác sỹ
từ Đại học Quốc gia Seoul Tiêm tan mỡ PS chỉ bao gồm
các thành phần đã được kiểm chứng an toàn

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT