TITANIUM LIFTING

Loại hình mới trong giới nâng cơ
Hiệu quả tức thời không cần thời gian
phục hồi

POINT
Ba loại bước sóng đồng thời đầu tiên trên thế giới
Hiệu quả căng da + làm sáng da + nâng cơ cùng lúc
PREMIUM LIFTING
Laser nâng cơ premium giúp bạn xinh đẹp lên lập tức,
hiệu quả mạnh mẽ có thấy thấy bằng mắt thường.

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT