VOLNEWMER

Nâng cơ RF đơn cực an toàn
và mạnh mẽ có thể đạt đến tầng
sâu của tổ chức cơ cấu da

HIDDEN EDGE TIP
Truyền tải một cách hiệu quả năng lượng tần cao
số bằng đầu giấu cạnh
TREATMEANT TIP
4 loại có thể lựa chọn 4 loại đầu(tip) theo yêu
cầu tùy vào các trường hợp

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT