FILLER MÁ

Khối lượng vừa đủ được thêm vào
khuôn mặt phẳng để hoàn thiện khuôn
mặt có độ căng tròn

Instant Relief
Hiệu quả làm đầy tự nhiên bằng cách làm đầy phần
còn thiếu trong thời gian ngắn
Design Filler
Nhằm tăng độ hài lòng ppeum thiết kế filler phù hợp với
khuôn mặt của mỗi khách hàng

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT