Thermage FLX

Thermage, thử thách với sự hoàn hảo
Từ quá trình đến kết quả, hình ảnh
sang trọng hoàn toàn khác biệt

PREMIUM LIFTING
Thermage FLX theo đuổi sự hoàn hảo
PAINLESS SYSTEM
Hệ thống giảm triệu chứng đau được cải tiến,
không còn sợ đau, hiệu quả tốt hơn,
thời gian duy trì lâu hơn.

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT