Mũi tiêm tan mỡ
Mini Skirt

Tự ti vì đùi to khi mặc chân váy?
Đã có mũi tiêm tan mỡ Mini skirt!

BODY
- Liệu trình giảm mỡ cơ bắp đùi trên đầu gối.
- Liệu trình được yêu thích đặt biệt vào mùa hè bởi
các show host và model.
One Shot
Cải thiện giảm mỡ và cơ tại 1 lần tiêm.

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT