Moldfill

Kết cấu filler chặt chẽ, không cần
nắn định hình sau tiêm

PPEUM BLACK LABEL
Filler đặc biệt không cần nắn định hình
MOLDFILL CANNULA
Kết quả hoàn chỉnh, ổn định với Moldfill cannula

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT