Shurink Universe

2 tay khoan, 2 chế độ,
Shurink hoàn toàn mạnh mẽ hơn

ULTRA BOOSTER
Nâng cơ cả những vùng cong nhỏ bằng tay khoan Ultra Booster
LOW COST
Mục đích điều trị, chi phí tiêm da hợp lý

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT