Tiêm tan mỡ Bắp tay

Cánh tay mềm mại dù được lộ
ra hay giấu đi, đừng nghĩ nữa mà hãy
làm luôn đi~

POINT
Hiệu quả giảm kích thước cánh tay cùng thúc đẩy
tuần hoàn và phân giải chất béo

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT