1 ngày hút mỡ mặt
(liposound)

Điều trị trong ngày nhanh chóng
và không có gánh nặng, làm mới
đường nét khuôn mặt

ONE DAY QUICK
Có thể sinh hoạt bình thường trong ngày sau khi
phẫu thuật
QUICK EFFECT
Xác nhận hiệu quả tức thì sau khi điều trị
*Má, line cằm, cằm đôi, cằm đôi chính giữa

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT