Tiêm tan filler

Tác dụng phụ của filler, hình dáng
không ưng ý, hãy loại bỏ một cách
an toàn

Total Clean
Ngoài các bộ phận trên khuôn mặt đơn giản, các cặn
chất filler được loại bỏ an toàn khỏi các vùng khác nhau
đã được thực hiện trước đó
Minimize skin damage
Điều trị tùy chỉnh theo loại, vị trí và độ sâu của filler

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT