Tiêm tan mỡ SS

Chế độ giảm cân vất vả!
Bây giờ hãy giảm béo một cách thoải
mái với hiệu quả phân
hủy + tiêu hủy chất béo khoa học hơn!

Slim&safe
Một phương pháp cải thiện cơ thể được phát triển bởi các nhân
viên y tế từ Đại học Quốc gia Seoul! Tiêm tan mỡ cơ thể tăng
hiệu quả giảm béo và tương đối ít tác dụng phụ, an toàn
cho bệnh nhân
FAT SPLITTING
Quy trình không phẫu thuật làm giảm gánh nặng tâm lý và
tương đối ít hiện tượng yoyo bằng tiêm tan mỡ
Smart Ppeum Clinic

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT